h

BTW-sportvrijstelling verruimd.

30 april 2019

BTW-sportvrijstelling verruimd.

In 2013 oordeelde het Europese Hof dat de BTW-sportvrijstelling niet meer alleen voor sportverenigingen dient te gelden, maar ook voor exploitanten van sportaccommodaties.

De door de EU ingevoerde maatregel werd door het kabinet reeds in 2017 bekendgemaakt.

Met de verruiming van de vrijstelling verliezen exploitanten van sportaccommodaties (zoals gemeenten) hun BTW-aftrek van meestal 21 %. Door deze maatregel gaat het Rijk er in 2019 241 miljoen op vooruit.

“Omdat de wetswijziging een gevolg is van Europese regelgeving en geen bezuinigingsmaatregel is, laat het kabinet de opbrengst van de belastingmaatregel echter terugvloeien naar de sport”. www.allesoversport.nl

Voor gemeenten is er daarom een “compensatieregeling in het leven geroepen en voor sportorganisaties is er een “subsidieregeling” ontworpen.

Het Rijk stelt 152 miljoen subsidie beschikbaar, aan te vragen voor 31 mei 2019.

De SP Terneuzen stelt hierover vragen aan B&W.

Reactie toevoegen

U bent hier