h

Het Leger des Heils verhuist

1 juli 2018

Het Leger des Heils verhuist

Het Leger des Heils Terneuzen, zal weldra niet meer in het mooie statige pand aan de Stationsweg te vinden zijn.

Een Principeverzoek van het Leger des Heils werd eergisteren (29 juni 2018) ingediend bij de gemeente Terneuzen. 

Aangezien het huurcontract op de huidige locatie afloopt, is het Leger des Heils op zoek gegaan naar een groter pand alwaar activiteiten aangeboden kunnen worden.

Het te huur staande grote kantoorpand aan de Industrieweg nr 6 is ideaal. Wat een ruimte voor alle daklozen. Zou geweldig zijn.

Wil dat nu niet het pand zijn dat Ed me op 9 juni aanwees als "ideale huisvesting voor het Leger des Heils". Aan de Stationsweg waren we precies 20 dagen geleden bij mevr. Agnes de Vries, werkzaam bij het Leger des Heils. (Ons verslag van deze mooie ochtend kunt u op deze site terugvinden.)

Een van de voorwaarden die de Gemeente stelt is dat omwonenden tijdig en goed geïnformeerd dienen te worden over het plan. Hopelijks zijn de gemoederen van de omwonenden bedaard. Eerder gaven ze aan niet zomaar akkoord te gaan met deze nieuwe locatie voor het Leger des Heils. 

Afwachten hoe het principeverzoek (een ambtelijke vraag van een bouwer naar de Gemeente) verder uitpakt.

 

https://www.terneuzen.nl/bis/Ingekomen_stukken

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier