h

Fons Eeckhoudt strijdt tegen armoede

19 maart 2018

Fons Eeckhoudt strijdt tegen armoede

Mijn naam is Fons Eeckhoudt en sta nummer 2 op de verkiezingslijst van de SP Terneuzen. Gepensioneerd Leraar Mechanica. Ik ben Belg, 65 jaar en woon in het mooie Sas Van Gent, nog maar 1,5 jaar, maar toch lang genoeg voor de problemen van de mensen te kennen. Ik ben sterk begaan, met de zelfs zichtbare armoede, vandaar dit artikel over Armoedebestrijding.                                                       

Armoede komt steeds meer voor in Nederland, ook langdurige armoede. Het aantal gezinnen dat maandelijks te weinig geld overhoudt om van te leven, neemt toe.

 

  • Wat is armoede?

Het begrip armoede betekent, het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften: voeding, huisvesting, gezondheidszorg, kleding.

Uiteraard is armoede per land verschillend, door andere culturele en economische achtergronden.

De armoedegrens in Nederland ligt op 1920 euro netto per maand voor een gezin met 2 kinderen. (Inclusief toeslagen, maar zonder huurtoeslag). Bron(1)

Enkele cijfers en feiten. Bron(2)

In de grote steden is het aandeel huishoudens met een laag inkomen het grootst: Rotterdam 18,7%, Amsterdam 18,2%, Groningen 17,9%, Den Haag 17,6%. Het landelijk gemiddelde is 10,3%. In Terneuzen zitten wij in de middenmoot, alhoewel de verschillen per wijk groot zijn.

Bijna 1 op 10 zzp’ers loopt kans op armoede en 5 op 10 vluchtelingenhuishoudens.

Hoewel de gemiddelde koopkracht sedert het einde van de crisis in gestegen, zijn de verschillen tussen de lage en de hoge inkomens alleen maar toegenomen.

  • Oorzaken van armoede

Verkeerd bestedingsgedrag leidt tot armoede: leven op een te grote voet. Dit hoeft geen betoog.

Het Poldermodel (beleidsvorm waar de werkgevers, overheid en vakbonden in overleg gaan) mag leiden tot een adequaat beleid, maar mag niet ten koste gaan van de minst begoeden. Zelfs mensen die werken lopen kans in armoede te vervallen, wegens de te lage minimumlonen.

Bovendien is er de complexe wetgeving en dure zorgverzekering: hoge premie, hoog eigen risico van 385 euro, hoge loonsafhankelijke premie. Burgers die menen recht te hebben op toeslagen, moeten zelf een schatting maken van hun toekomstig inkomen. Nadien blijkt een misschatting en moet de toeslag terugbetaald worden, met alle problemen vandien.

Kortom: als burger moet U het zelf maar uitzoeken. Een kleine tegenslag kan al snel leiden tot grote miserie.

Nationaal Zorgfonds. Bron(3)

Afschaffen van de zorgverzekeraars en één Nationaal Zorgfonds opzetten, zonder eigen risico en zonder onnodige administratie, hoge functionarissen en geldverslindende    concurrentie.

Armoedebestrijding op gemeentelijk vlak:

  • Preventie

Hoe groter de ingewikkeldheid van de wetgeving vanuit Den Haag, hoe meer inspanningen op gemeentelijk vlak moeten worden geleverd.

Een Lokaal Sociaal Beleid is een onmiskenbare noodzaak: sociale werkers die de burger bijstaat, de weg wijst en begeleidt op allerlei vlak. Een vertrouwenspersoon, steunpunt, prater en luisteraar. Er vooral voor zorgt dat de burger krijgt waar hij recht op heeft. De sociale werker is het middelpunt. De scholen, bedrijven, hospitalen, politie en allerlei verenigingen kunnen een signaalfunctie vervullen. Door preventief te werken zullen veel problemen vermeden worden.

De huidige verplichting van schuldhulpverlening die gemeenten vanuit Den Haag opgelegd krijgt, wordt niet vergezeld van voldoende middelen en personeel. Daardoor kan deze gemeentedienst te weinig preventief werken. Schulden en andere maatschappelijke problemen zijn beter te voorkomen dan … te genezen.

Met een goed Lokaal Sociaal Beleid kunnen we zorg dragen VOOR ELKAAR.

Bronnen:                                                                         A.A. Eeckhoudt Fons

                                                                                       Kloosterlaan 45

                                                                                       4551BB Sas Van Gent

                                                                                       

                                                                                       Ere-leraar Technisch Onderwijs

                                                                                       Graduaat Mechanica

                                                                                       Bestuurslid SP Terneuzen

                                                                                       fons.eeckhoudt@hotmail.com

www.financieel.infonu.nl (1)

www.cbs.nl (2)

www.nationaalzorgfonds.nl (3)

Reactie toevoegen

U bent hier