h

Waar is de KRIMPPOT????

2 april 2018

Waar is de KRIMPPOT????

Waar is de krimppot???                

Sonja Mulleman                  

27 maart 2018

Na de info-avond in het gemeentehuis van Terneuzen over allerlei subsidies en leningen die zowel particulieren als woningbouwverenigingen kunnen krijgen, ben ik danig onder de indruk van het gemak waarmee verteld werd dat het nu eenmaal zo is. Zeeuws-Vlaanderen is een krimpgebied geworden. De jeugd trekt weg, en de huizen raken gedateerd.

Tegelijk voelde je gisteren een “groene golf” die als een soort watermerk op de papieren gedrukt was. “Wie heeft nog geen zonnepanelen op zijn dak?” was een van de vragen die gesteld werden.

Het deed me denken aan de jaren 80 waarbij een vakantie in het teken stond van gebruind terugkomen.  Thans zijn zonnepanelen op je dak een teken van geslaagd zijn.

Alles in het teken van energie-neutraal.

Zelfs de oude Witte Wijk in Sas van Gent moet eraan geloven als het aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ligt.

57 woningen willen ze slopen en er komen 35 energiezuinige woningen voor in de plaats, echter niet op dezelfde plaats. De wijk wordt dus gesloopt, uitgedund, en verplaatst. Een behoorlijke ingreep.

Maar niet getreurd, er bestaan subsidies die Woongoed kan aanvragen.

Immers, de Provincie vertelde gisterenavond doodleuk dat een woningbouwcorporatie geld krijgt als ze meewerken aan “de verdunning van de sociale huurwoningvoorraad”.

Een kleine rekensom laat dan snel zien dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen over 22 woningen subsidie krijgt.

Je krijgt geld om niets te doen. Mag ik het een BIJSTAND-SUBSIDIE  noemen?

“Bestaat er dan reeds een KRIMPPOT? “ vroeg mijn man laconiek.

Beter kon ik het niet verwoorden, maar waarom ik het helemaal eens ben met de KRIMPPOT leg ik wel uit ;

rekening houdend met het feit dat Woongoed Zeeuws Vlaanderen de vragende partij is,

rekening houdend met het feit dat wonen in een energie-neutrale-woning duurder is dan in een gewone woning, maar aangezien beweerd wordt dat de hogere huurkosten wegvallen tegen de lagere energierekening, heb ik hieronder een voorstel,

rekening houdend met het feit dat de mensen uit die sociale woningen een laag inkomen hebben, of zelfs een bijstanduitkering,

en

ervanuitgaand dat de huur bijvoorbeeld 400 euro / maand is,

ervanuitgaand dat de huur verhoogd wordt (met bvb 100 euro / maand)  bij het wonen in een energie-neutrale-woning.

wil ik voorstellen dat

1) De huurverhoging per maand betaald wordt uit de KRIMPPOT, en dat voor de looptijd van 5 jaar.

Immers, in theorie heeft Zeeland inderdaad te maken met dalende bevolkingsaantallen, echter, nu zijn die woningen (bvb in Sas) nog heel erg nodig.

En de huurders moeten niet de dupe zijn van een "bedacht plan" dat zichzelf nog helemaal niet bewezen heeft.

2) Als Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zo sterk gelooft in het feit dat energie-neutrale woningen geacht worden een lage energierekening te produceren, stel ik voor dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor de looptijd van 5 jaar dit risico draagt en zelf alle aansluitingen en betalingen voor zijn rekening neemt.

Annemarie Van Gaal schreef gisteren in de Telegraaf dat naheffingen de gewone mens de das omdoen. Hoe kan iemand inschatten wat ze achteraf nog bij zullen moeten betalen. Hoe kan iemand - die nauwelijks rondkomt - geld sparen om op het einde van het jaar een eventuele naheffing te betalen.?

3) De huurtoeslag die de huurder ontvangt blijft gelijk, want de huuropslag wordt immers betaald uit de KRIMPPOT.

Ik zou vragen aan de Provincie om geld uit te geven aan mensen die wonen in de sociale huurwoningen.

Niet aan de Woningbouwverenigingen die "een plan opstellen" en bitter weinig rekening houden met de mensen die wonen in bvb de Witte Wijk in Sas van Gent.

Reacties

In de 3 Zwanen(Vivaldiplein) Alvarenzlaan staan al sinds de afronding 2011 2 grote blokken leeg op de beganegrond, ik kan niet begrijpen waarom ze hier geen sociale woningen in brengen ,er is zeker ruimte voor 2 woningen per blok of misschien wel 4 studios per blok. Het is ooit opgezet voor bedrijven ,maar die gaan daar echt niet komen, dit is leegstand waar niks mee gedaan wordt al 8 jaar niet.

wat tips van Geld en recht over belasting terugave 2018, veel is er weer veranderd en toch weer interessant om ter weten:
De volgende kosten zijn níet aftrekbaar:
• Notariskosten voor de koopakte
• Makelaarskosten voor de ¬aan- of verkoop
• Overdrachtsbelasting
• Afkoopsom van erfpacht; de ¬erfpachtcanon is wel aftrekbaar
• Kosten van een verbouwing of groot onderhoud; deze kosten zijn soms wel aftrekbaar als het een rijksmonument betreft Notaris- en makelaarskosten zijn wel aftrekbaar als ze betrekking hebben op de hypotheek. Het gaat dan doorgaans om de kosten van de hypotheekakte en taxatiekosten. Ook een eventuele boeterente die je betaalt bij vervroegde aflossing is aftrekbaar.
2. Restschuld
Is in 2018 een restschuld ontstaan na de verkoop van je huis? Dan zijn de rentelasten niet langer aftrekbaar. De schuld valt in box 3. Is de restschuld vóór 2018 ¬ontstaan, dan zijn de rentelasten gedurende 15 jaar wel aftrekbaar.
3. Schulden
In principe mag je schulden die geen hypotheek zijn, aftrekken van je vermogen in box 3. Daarmee verlaag je het belastbare vermogen. Hierop is een uitzondering: een eventuele belastingschuld is niet aftrekbaar. Ook hierop is een uitzondering: een schuld voor de erfbelasting is weer wel aftrekbaar in box 3.
4. Lijfrentepremie
De lijfrentepremie is alleen aftrekbaar als je voldoende jaarruimte hebt. Of dat het geval is, kun je berekenen met een rekenmodule op de website van de Belastingdienst. De meeste mensen die via hun werkgever pensioen opbouwen, hebben geen of weinig jaarruimte. Als je niet voldoende jaarruimte hebt, is het verstandig om de lijfrentepremie te verlagen of helemaal te stoppen met betalen. Als de lijfrente vanaf de pensionering gaat uitkeren, betaal je namelijk inkomstenbelasting over de uitkeringen. Ook als je de lijfrentepremie niet hebt kunnen aftrekken. Je betaalt dan dubbel belasting!
5. Zorgkosten
Je kunt alleen zorgkosten aftrekken die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door je zorg-verzekeraar. Welke zorgkosten aftrekbaar zijn, kan elk jaar veranderen. Op de website van de Belastingdienst staat een uitgebreid overzicht van de kosten die wel, gedeeltelijk en niet aftrekbaar zijn. Onder meer deze kosten zijn níet aftrekbaar:
• Premie van de ziektekosten¬verzekering
• Eigen risico van de ziektekostenverzekering
• Bijdrage zorgverzekeringswet (zvw-¬premie)
• Eigen bijdrage voor langdurige zorg ¬(CAK-premie)
• Rollator, rolstoel, scootmobiel, looprek

Dus als ik dit hier allemaal goed lees gebeurd hier hetzelfde als wat ze hier in Terneuzen met de bloemen en Bomen buurt hebben gedaan ,die mensen konden ook allemaal uitwijken naar lokaties buiten Terneuzen waar het voor hen nog een beetje betaalbaar was en dit gebuerd hier nog steeds, zolang grote projectontwikkelaars nauwe banden met ambtenaren hebben hier in de gemente Terneuzen zal dit altijd zo blijven en of dat nu zo'n grote appartementencomplex gevuld is of niet ,ze verdienen er toch wel aan, zo staat hier in de Vivaldiplein nog steed 2 grote oppervlaktes kompleet leeg ,daar zuo je ook woningen van kunnen maken en dat al sinds 2011. Sociaal lijkt hier in Nederland wel een soort afkeer te hebben ,want daar verdient het groot kapitaal niks aan ,hoe erg dit ook klinkt.Verschrikkelijk gewoon ,ik vind uitbuiten verschrikkelijk ,we zijn allemaal mensen van vlees en bloed en ieder is uniek in elk detail ,zo denk ik.

Goed zo , eindijk iemand op de , "BRES" , voor de gewone (gepiepelde)mens en niks weet, of op de hoogte wordt gehouden van een , en , ander . Zo ook het aan vragen vanuit , noodzaak(medische gronden.) In/op een dwaalspoor terecht komt (bewust) en er gezecht(gespeeld) word als of er (via aan-z aan te vragen/op te starten uit noodzaak/oplossing/geschapen , als een v.d mogelijkheden) van b.v , "PRIMAAT-VERHUIZING" !!!
WELKE NIKS MEER /MINDER TE MAKEN HEEFT MET , HET OM MEDISCHE/MAATSCHAPPELIJKE/Sociale noodzaak , omklede problematiek (gezins situatie 3pers , vader 58 je moeder 65 , zoon26 licht autistisch) ook de optie om met/via W.M.O regelingen , div opties , tegen houd , onwaarheden promoveerde .
B.v voorgesprekken heeft met (b.v) woon coach , over wooninitiatieven , vormen , en andere oplossingen .
Doorgeeft dat er weldegelijk rekening word gehouden met , een , en ander spelend .
Wij namen contact op , over een bepaalde woning in de aan bieding (4kmrs) Rozenstraat (aangeb door div makelaars , aan ons !) "Perfect" voor , ons en onze problematiek.
Zelfs een 3e persoon , met eigen inkomen (vast , uwv/wao,en eigen rugzak , aan hulp en steun W.M.O / U Z GENT , E.A ) wel ernstige aandoeningen (levens bedrijvende ziektes .blaas kanker /sarcoïdose/ glaucoom 30%zicht) op later , termijn juist meer begeleiding/ na zorg nodig zal hebben .
Maar zo dus de zeker heid , van 24/7 toeslzicht/eventueel zorg o.i.d (als logisch gevolg ervan)veel belangrijker nog , bekende / vrienden om zich heen heeft b.v op /in die onzekere tijden .
Gelijk ook , de zorg minder van b.v , een stief vader (op leeftijd) dat zijn stief zoon , juist niet alleen in het leven staat.
En zo wel in alle rust , en wetenschap dat er , zorg , en aandacht is van mensen die hij zelf ook zeer goed vertrouwd etc .
Maar ineens/plots zonder aanleiding/reden , een melding (van wat eigenlijk!?) Bij het J.M.D heeft gedaan , i.v.m geen juiste beslissingen kunnen nemen/ptss/straf verleden (geweldpleging o.a)
Forensisch, psychologische, rapportages gemaakt zijn (niet eens de tijd/kans genomen om wat/hoe het werkelijk in de steel zat/zit , en of speelde , het "WAAROM" totaal , aan voorbij gaat!) Ik , niet eens wat heeft misdaan o.i.d , of lopende zaak/onderzoek heeft lopen(wat ik weet dan!?)
Het fout voorstellen van feiten aan 3e !

Zo , ons in de nodige onnodige problematieken opstakels , zorgen , en expres
(B.v) w.m.o indicaties , welke via , aan-z lopen qua noden/middelen o.a .
Ik deze regeling , wel degen lijk nodig heb , gezien 10-01-23 , ik betrokken/slachtoffer ben van een "schade letsel" ongeluk als fietser t.o een brommer (wets bescherming geld/bied ,als fietser) zeker als de schuld vraag bij de aanrijdster 100%ligt . Elk geval , een heup /been/voet e.a last , constante pijn veroorzaakt in deze .
Nog veel meer , maar heden , leugens , raar/vreemd , on nodig gedrach , (verdeel/heers,politiek!) Op valse manier zal ma , a.s dan ook bellen/vragen aan , J.M.D hoe/wat dit zal , gaan betekenen in de toekomst , voor ons leven .
Er klopt geen , moet van .
Hoop voorlopig genoeg jouw , aandacht voor deze vorm van , "uit voering regelgeving"
Doelstellingen , van desbetreffende instellingen , aan de laats lapt , en totaal z'n doel voorbij schiet in't geheel .
Met vr grt, dan caron

P.s , hopende op vervolg/communicatie hir omtrent !

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier