h
Verkiezingen 2018 - 2022

Bestuur, ondersteuning en veiligheid

1) Bestuur en ondersteuning :

 • De SP vecht voor een Gemeente Terneuzen die een kritisch oog heeft voor goed beleid en die dat beleid overneemt. Daar waar beleid niet deugt moet de Gemeente ingrijpen.
 • We blijven waakzaam op het nakomen van de WNT (Wet Normering Topinkomens) zodat er geen bakken met geld wordt verdiend over de rug van de belastingbetaler. Indien nodig draaien wij de contracten terug met een gang naar de Bestuursrechter.
 • Goede volksvertegenwoordiging eist dat de inwoners aan het woord kunnen komen voordat de plannen gemaakt worden. Dus informatie- of inspraakavonden vooraf en niet wanneer de besluitvorming reeds grotendeels is afgerond.
 • Geen zogenaamde prestigeprojecten. De Gemeente dient de burgers. Niet het C.V. van de Wethouders.
 • Afspiegeling van de bevolking in de Gemeente Terneuzen nastreven in de Raad.
 • Indien mogelijk een gekozen burgemeester.
 • Afstand nemen van geheim overleg.
 • Inhuren van dure krachten mag maximaal 10% van het budget beslaan (de Roemernorm). Daarnaast komt er altijd een melding aan de gemeenteraad met het bedrag, het doel, de periode en de reden van inhuur.

2) Veiligheid :

 • Ordehandhaving op de wegen grondig uitbreiden. In onze randgemeenten wordt vaak te hard gereden, verkeerd geparkeerd en voorrangsregels worden al te vaak genegeerd, waardoor tal van straten bijzonder onveilig zijn.
 • Veiligheid voor de burgers moet een prioriteit zijn voor de gemeente. Niet alleen op het vlak van openbare orde maar ook op het vlak van goederenvervoer op het water.
 • Laat boa’s ook als aanspreekpunt fungeren zodat ze als oren en ogen van het dagelijks bestuur kunnen dienen en op die manier hun functie versterken.
 • Strenge controle door de Gemeente Terneuzen ter voorkoming van schade veroorzaakt door bouwprojecten : Nieuwe Sluis, winkelcentra, e.d.
 • Het schoolzwemmen terug invoeren. In een land met zoveel water is het noodzakelijk dat kinderen leren zwemmen.

U bent hier