h
Verkiezingen 2022 - 2026

Onze speerpunten en leidende principes

a) Onze speerpunten

 • Scholen in Zeeuws-Vlaanderen moeten openblijven en toegankelijker worden met goede voor- en naschoolse opvang.
 • Gratis schoolzwemmen wordt terug ingevoerd.
 • Geld voor de zorg gaat naar de zorg.
 • Voor armoedebestrijding telt : voorkomen is beter dan genezen.
 • Dethon blijft mensen met een beperking helpen naar een beter leven.

b) Onze leidende principes

Menselijke waardigheidGelijkwaardigheid - Solidariteit

 • Ziek zijn is geen keuze.
 • Deugdelijk en betaalbaar wonen is een vereiste voor iedereen.
 • De kleine kernen moeten goede voorzieningen hebben.
 • Mensen drijven de economie. Niet andersom.
 • Bewoners moeten een veilig leven hebben.
 • Openbare orde en industriële veiligheid dienen gewaarborgd te zijn.
 • Constante open communicatie met burgers.
 • Luisteren naar de jeugd met gebruikmaking van twitter, facebook en andere sociale media.
 •  Maar bovenal kiest de SP voor 100% sociaal.
 • Sociale zekerheid is geen kostenpost, maar een investering in de samenleving.
 • De zekerheid dat je niet wordt vergeten.
 • Dat je met respect zult worden behandeld, ook wanneer het even niet meezit.

U bent hier